En compliment de lo disposat en la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, és informat de que les dades personals que ens faciliti seran tractades de forma confidencial.
Sobre aquestes dades personals, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i cancel·lació enviant un correu a fires@agramunt.cat

DADES FISCALS DE AJUNTAMENT AGRAMUNT 

Ajuntament d’Agramunt
Pl. De l’Església, 1
25310 Agramunt
LLEIDA
N.I.F.: P2500300E