EL PERÍODE D’INSCRIPCIÓ S’OBRIRÀ EL DIA 15 DE JUNY DE 2017 I ES TANCARÀ EL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017.

Les sol·licituds d’inscripció pels estands i parades hauran de realitzar-se online a través de la pàgina web www.firadeltorro.com.

Per saber si les sol·licituds rebudes dins el termini estan acceptades hauran de rebre la notificació per part de la organització de la Fira per escrit. Qualsevol pagament rebut abans d’aquesta acceptació no tindrà cap validesa alhora de participar a la Fira.

No s’admetrà cap sol·licitud fora d’aquest període.

L’organització es reserva el dret d’ubicar als expositors i als paradistes al lloc més adequat pel producte exposat.

En casos excepcionals i ineludibles, l’organització de la Fira es reserva el dret de canviar la situació de qualsevol expositor, atenent els interessos generals del certamen. Així mateix no podrà cedir-se, totalment o parcialment, un estand a una altra firma sense l’autorització de l’organització.

Totes les sol·licituds no admeses, rebran per part de l’organització una notificació de no admissió, ara bé, si el dia 18 de Setembre de 2017 no s’ha rebut cap notificació de cap tipus, automàticament significa la no admissió de la instància.

Les entitats sense ànim de lucre podran participar a la fira enviant una instància general a través del correu electrònic fires@agramunt.cat. La organització es reserva el dret d’acceptar la seva participació sempre i quan tingui espai disponible.